Simulaties

Een veel gehoorde vraag is hoe ons model presteert. Uiteraard is het niet mogelijk exact te voorspellen wat een belegging in de toekomst gaat doen. Ook in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op deze pagina leggen we uit hoe uw belegging zich had ontwikkeld als u via de Pritle methode had belegd in het verleden. 

Wij kunnen dit laten zien aan de hand van een beleggingsmodel. Er zijn grofweg twee categorieën beleggingsmodellen: backtests en simulaties.

Een backtest is gebaseerd op een combinatie van uitgangspunten zoals waardering, beweeglijkheid of kwaliteit. Om een dergelijk model te beoordelen wordt met terugwerkende kracht vastgesteld hoe het model historisch had gepresteerd wanneer er was gehandeld op basis van de desbetreffende uitgangspunten.

Een simulatie is gebaseerd op een bepaalde vaste verdeling tussen type beleggingen zoals aandelen en obligaties waarbij deze steeds wordt teruggebracht naar die betreffende verdeling. Wilt u meer weten over het verschil tussen beide beleggingsmodellen, lees dan onze pagina over de historische rendementsberekening.

Hieronder laten we u aan de hand van een simulatie zien wat het rendement bij Pritle zou zijn geweest op basis van een eenmalige of maandelijkse inleg over verschillende tijdsperioden. Zo krijgt u een indruk van hoe uw doelvermogen zich zou kunnen ontwikkelen. 

Variabele 1: inleg eenmalig of maandelijks

U kunt kiezen tussen:

 • Een eenmalige inleg van € 10.000
 • Een maandelijkse inleg van € 100

Variabele 2: hoe lang en wanneer belegt u?

De periode waarover u belegt is belangrijk voor het rendement. Hier kunt u het rendement zien over twee perioden:

 • 25 jaar geleden gestart (31-3-1991) met beleggen. Deze periode start met een beursrally in de jaren ‘90.
 • 15 jaar geleden gestart (31-3-2001) met beleggen. Deze periode start met het knappen van de internetzeepbel. Na enig herstel volgt de kredietcrisis in 2008.

Variabele 3: beleggingsmethoden met een vaste verdeling of risicoafbouw

U kunt kiezen tussen twee beleggingsmethoden. Wel of geen risicoafbouw:

 • Vaste verdeling zonder risicoafbouw. Uw portefeuille heeft een vaste verdeling over vermogenscategorieën. De portefeuille wordt iedere 90 dagen teruggebracht naar deze verdeling.
 • Met risicoafbouw. Het risico wordt iedere 90 dagen langzaam afgebouwd naarmate u uw doel nadert. 

Variabele 4: risiconiveau

U kunt kiezen uit de volgende risiconiveaus:

 • Laag
 • Gemiddeld
 • Hoog

Uitleg simulaties

Eenmalige inleg van € 10.000 en 25 jaar geleden begonnen met beleggen

Bij een eenmalige inleg is uw instapmoment bepalend voor het rendement. 25 jaar geleden (31-3-1991) was een goed instapmoment. De waarde van uw belegging zou nooit lager dan uw inleg zijn geweest. 

Voor deze simulaties geldt: hoe meer risico hoe hoger uw rendement.

Wanneer wij het rendement van een belegging vergelijken met een vaste verdeling en die met risicoafbouw, kunnen wij zien dat het rendement met risicoafbouw lager is. Tijdens de kredietcrisis zou u dan wel minder schommelingen hebben ervaren. Met risicoafbouw wordt uw belegging hier namelijk steeds minder gevoelig voor naarmate u uw doel nadert.

Beleggingsstrategie en risiconiveau
 • Beleggingsstrategie

 • Risiconiveau

 • goed
 • gemiddeld
 • slecht
 • gesimuleerde waarde
 • inleg

Eenmalige inleg van € 10.000 en 15 jaar geleden begonnen met beleggen

Bij een eenmalige inleg is uw instapmoment bepalend voor het rendement. 15 jaar geleden (31-3-2001) was een slecht instapmoment. De waarde van uw belegging zou nooit lager dan uw inleg zijn geweest.

Voor deze simulaties geldt: meer risico heeft niet geleid tot een beter rendement, terwijl uw tussentijdse verlies wel groter was.

Beleggingsstrategie en risiconiveau
 • Beleggingsstrategie

 • Risiconiveau

 • goed
 • gemiddeld
 • slecht
 • gesimuleerde waarde
 • inleg

Maandelijks inleg van € 100 en 25 jaar geleden begonnen met beleggen

Bij een maandelijkse inleg stapt u soms in wanneer beleggingen laag geprijsd zijn en soms wanneer deze relatief duur zijn. Op deze manier wordt het risico dat u op het verkeerde moment in- of uitstapt beperkt waarmee de voorspelbaarheid van uw verwachte rendement toeneemt.

Beleggingsstrategie en risiconiveau
 • Beleggingsstrategie

 • Risiconiveau

 • goed
 • gemiddeld
 • slecht
 • gesimuleerde waarde
 • inleg

Maandelijkse inleg van € 100 en 15 jaar geleden begonnen met beleggen

Bij een maandelijkse inleg stapt u soms in wanneer beleggingen laag geprijsd zijn en soms wanneer deze relatief duur zijn. Op deze manier wordt het risico dat u op het verkeerde moment in- of uitstapt beperkt waarmee de voorspelbaarheid van uw verwachte rendement toeneemt. 

Beleggingsstrategie en risiconiveau
 • Beleggingsstrategie

 • Risiconiveau

 • goed
 • gemiddeld
 • slecht
 • gesimuleerde waarde
 • inleg

Toelichting op de simulatie

Bij Pritle vinden we het belangrijk om u een zo een realistisch mogelijke rendementsverwachting te laten zien.

Daarom houden wij rekening mee met de volgende elementen:

 • De kosten van de geselecteerde beleggingsfondsen (ongeveer 0,2% per jaar);
 • De servicekosten van Pritle (0,5% per jaar over het deel van uw beleggingen tot EUR 250.000).
 • De gebruikte indices zijn gebaseerd op netto rendementen na dividendbelasting.

De gemiddelde rendementen zijn gebaseerd op een historie van 25 jaar, van 1990 tot 2015. U vindt hieronder een overzicht van de gebruikte indices:

Asset class

As % of asset class

Index

Data start

Proxy

Money Markets

100%

Euribor 1 month

1/29/99

German Interbank 1 Month

Bonds

50%

IBOXX Euro Corporate 3-7 years

12/31/98

US Benchmark 5 year Government Index + spread (1999-2014) for corporate risk

50%

European Monetary Union Benchmark 5 Years Datastream Government Index

1/29/99

US Benchmark 5 year Government Index

Equities

40%

S&P 500 Net Return

12/31/98

S&P 500 Total RETURN – spread total/net return (1998-2014)

35%

MSCI Europe  Net Return

1/29/99

STOXX EUROPE 600 E – NET RETURN

20%

MSCI Emerging Markets – Net Return

12/29/00

MSCI Emerging Markets Total Return – spread total/net return (2001-2014)

5%

MSCI Asia Pacific – Net Return

12/29/00

MSCI Asia Pacific Total Return – spread total/net return (2001-2014)

Real Estate

100%

FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Rreturn

2/28/05

FTSE EPRA/NAREIT Developed Net Rreturn – spread total/net return (2005-2014)

Commodities

100%

Thomson Reuters / Corecommodity Commodity Research Bureau Index Total Return

1/31/94

Bloomberg – Commodity Index (Start date: 31-1-1991); S&P GSCI Commodity index

Pritle gebruikt cookies voor het analyseren van website bezoeken, het delen van informatie en het verbeteren van website content om u beter van informatie te kunnen voorzien. Met het gebruik van de Pritle website gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie kijk op Cookie & Privacy Policy.