Beleggingsmethode

Rendement Pritle gesimuleerd

Het Pritle beleggingsmodel is live sinds oktober 2015. Om verder terug te kunnen in de historie moet een simulatie van het rendement worden gemaakt. Door te simuleren komen de rendementen nauw overeen met de rendementen wanneer de portefeuille daadwerkelijk was belegd door Pritle.

Voor de simulatie hebben wij de historie van de afgelopen 25 jaar (31-12-1989 tot 31-12-2014) genomen. Daarbij hebben we 3 voorbeeldportefeuilles voor u onder elkaar gezet:

  • Offensief
  • Gebalanceerd
  • Defensief

Elk van de drie beleggingsportefeuilles kennen een ander risiconiveau welke is gebaseerd op uw risicotolerantie. Wilt u weinig risico lopen? Kies dan voor een defensieve portefeuille. Bent u bereid om meer risico te nemen? In dat geval kunt u een gebalanceerde of zelfs offensieve portefeuille kiezen. Hieronder treft u hiervan een simulatie aan.

Pritle hanteert 2 beleggingsmethoden:

  • Methode 1: vaste allocatie. Uw portefeuille heeft een vaste verdeling naar vermogenscategorieën die iedere 90 dagen wordt gehandhaafd.
  • Methode 2: risico afbouw. Naarmate uw doel nadert wordt uw verdeling naar risicovolle vermogenscategorieën iedere 90 dagen afgebouwd.

U kunt kiezen welke methode u wilt toepassen per doel. Heeft u een specifiek beleggingsdoel met een eindbedrag in gedachten? Kies dan optie twee. Wilt u gewoon uw geld laten groeien? Dan kiest u voor optie één.

 

Methode 1: rendement Pritle bij een vaste allocatie

Vind hieronder de waardeontwikkeling voor voorbeeldportefeuilles die gestart zijn met een eenmalige inleg van €10.000 euro op 31-12-1989. De resultaten zijn na aftrek van service- en fondskosten.

grafiek-pritle-waardeontwikkeling-vaste-allocatie

Portefeuillestatistieken vaste allocatie

Hieronder treft u de portefeuillestatistieken aan die bij bovenstaande grafiek horen. In de tabel ziet u de drie verschillende portefeuilles aan met hierin de berekende eindwaardes, het jaarlijkse rendement, het totale rendement en het eventuele maximale waardeverlies dat u gehad had kunnen hebben.

Modelportefeuille 31-12-’89 tot 31-12-’14
Offensief Gebalanceerd Defensief
Eindwaarde in EUR € 63.376  € 47.621  € 38.530
Jaarlijks rendement 7,67% 6,44 % 5,54%
Totaal rendement  533,76%  376,21%  285,30%
Maximaal tussentijds waardeverlies -45,89% -23,85% -10,67%

Gebaseerd op bovenstaande resultaten kunnen we de volgende conclusies trekken:

  • Op de lange termijn geldt hoe hoger het risico, des te hoger het rendementspotentieel;
  • Het nemen van meer risico kan leiden tot een groter tussentijds verlies. Hieronder leggen wij hier meer uit over tussentijds verlies.

Voorbeeld: tussentijds verlies

Het laatste punt kunnen we verduidelijken met het volgende voorbeeld:

Stel, u bent ingestapt met een eenmalige inleg van € 10.000 in een offensieve voorbeeldportefeuille in oktober 2007. In februari 2009 was uw portefeuillewaarde € 5.411, wat overeenkomt met een tussentijds verlies van bijna 46%. Pas in februari 2013, 5 jaar en 4 maanden later, was uw portefeuillewaarde weer terug op het niveau van uw inleg.

Welk beleggingsrisico geschikt is voor u, hangt onder andere af van wat u doet als u wordt geconfronteerd met een significant verlies. Want als u het geld tussentijds opneemt, bijvoorbeeld omdat u het geld nodig heeft of omdat u even wilt uitstappen, realiseert u het verlies.

Voorbeeld: nadeel van vaste allocatie

Het beleggingsmodel met vaste allocatie wordt bij de meeste vermogensbeheerders gebruikt. Het nadeel is dat de kans op een groot verlies aan het einde van uw horizon groot is. Dit kunnen we verduidelijken met het volgende voorbeeld:

Stel, u heeft met een offensieve portefeuille met een vaste allocatie een portefeuillewaarde van € 100.000 in oktober 2007. U wilt het geld gebruiken om begin 2009 met een vervroegd pensioen te gaan. Echter, in 2009 was uw belegging nog maar € 54.114 waard. U kunt hierdoor niet eerder met pensioen.

Pritle wilt u graag helpen om meer uit uw geld te halen en uw financiële doelen te realiseren. Wij kiezen daarom standaard om het risico stapsgewijs af te bouwen naarmate uw doel nadert.

Methode 2: rendement Pritle bij risicoafbouw

Dit is de meest gekozen methode en daarom onze standaard. Vind hieronder de waardeontwikkeling voor voorbeeldportefeuilles die gestart zijn met een eenmalige inleg van € 10.000 euro op 31-12-1989. De resultaten zijn na aftrek van service en fondskosten.

grafiek-pritle-waardeontwikkeling-risicoafbouw

Portefeuillestatistieken met risico afbouw

Hieronder treft u wederom de portefeuillestatistieken maar nu voor die met een risico afbouw. Ook hier treft u weer de gesimuleerde eindwaardes, het jaarlijks rendement, het totaal rendement en het maximale tussentijdse waardeverlies.

Modelportefeuille
Offensief Gebalanceerd Defensief
Eindwaarde in EUR € 48.711  € 40.363  € 34.753
Jaarlijks rendement 6,54% 5,74% 5,11%
Totaal rendement  387,11%  303,63%  247,53%
Maximaal tussentijds waardeverlies -26,62% -17,54% -10,67%

In de portefeuillestatistieken mét risico afbouw ziet u duidelijk een lager rendement.

Vergelijking rendementen tussen vaste allocatie en risico afbouw

Beleggen is een afweging tussen risico en rendement. Met de risico afbouw strategie realiseert u waarschijnlijk een stabieler maar lager rendement dan wanneer u vasthoudt aan een risiconiveau. Naarmate uw doel nadert wordt uw portefeuille minder gevoelig voor schommelingen op de beurs. Met risico afbouw levert u rendement in, maar de kans dat u uw doel haalt wordt wel groter. In onderstaande grafiek kunt u de verschillen tussen beide methodes waarnemen op basis van een offensieve portefeuille.

grafiek-pritle-vaste-allocatie-versus-risico-afbouw

Periodiek inleggen

Bij een eenmalige inleg is uw rendement zeer afhankelijk van uw instap moment. Wanneer het verstandig is om in te stappen is moeilijk te bepalen. Bij Pritle adviseren we u om maandelijks te beleggen. Zo stapt u in wanneer beleggingen laag geprijsd zijn en wanneer deze relatief duur zijn. Op deze manier wordt uw verlies beperkt en de kans groter dat u uw doel bereikt en een redelijk rendement behaalt.

Voor klanten die in één keer een relatief groot bedrag willen beleggen introduceren wij binnenkort het “risico opbouw model”. Het “risico opbouw model” zorgt ervoor dat uw risico geleidelijk wordt opgebouwd en afgebouwd. Hierdoor wordt uw waardeontwikkeling nog geleidelijker.

Gespreid beleggen en kosten laag houden

Waar u ook uw geld belegd of laat beheren, wij geven u het advies mee om een gespreide portefeuille aan te houden. Zo bereikt u maximale risicospreiding.

Verder geloven we bij Pritle dat u een rendement krijgt conform het risico dat u heeft genomen; anders gezegd: “een gratis lunch bestaat niet”. Waar u wel invloed op heeft, is de hoogte van de kosten. Kosten die u dit jaar (te veel) betaalt, gaan direct ten koste van uw vermogen en hierover kunt u geen rendement meer behalen voor de rest van uw beleggingshorizon. Op de lange termijn kan een relatief klein kostenvoordeel resulteren in een significant hogere eind-portefeuillewaarde. Wilt u weten hoe groot dit verschil is? Bekijk dan onze kostenvergelijking

1 Bij Pritle geniet u maximaal voordeel van een slimme beleggingsstrategie en de laagste kosten. Let wel op: de waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Pritle gebruikt cookies voor het analyseren van website bezoeken, het delen van informatie en het verbeteren van website content om u beter van informatie te kunnen voorzien. Met het gebruik van de Pritle website gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie kijk op Cookie & Privacy Policy.