Rendement Pritle 2016

Pritle’s rendement in 2016

Graag informeren wij u over onze beleggingresultaten over het jaar 2016. Onze beleggingsresultaten hebben wij vergeleken met de resultaten van andere vermogensbeheerders en met de resultaten van de grootste profielfondsen die aangeboden worden in Nederland.

Rendement van Pritle

Pritle heeft de onderstaande rendementen behaald over het jaar 2016:

Rendement

Profiel defensief

Resterende looptijd > 5 jaar

22,5% weging risicovol*

Profiel gebalanceerd

Resterende looptijd >10  jaar

45% weging risicovol*

Profiel Offensief

Resterende looptijd > 20 jaar

90% weging risicovol*

Pritle 2016

3,20%

5,14%

9,02%

De rendementen van individuele klanten kunnen afwijken door de timing van stortingen en onttrekkingen en aanpassingen van het risiconiveau. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Rendement van Pritle versus vermogensbeheerders

Pritle heeft haar rendementen over het jaar 2016 vergeleken met de vermogensbeheerders die haar rendementen, kosten en risiconiveau’s op haar website publiceren. In totaal hebben wij 34 portefeuilles van vermogensbeheerders gevonden. Pritle deed het in 22 gevallen beter dan de concurrenten met als grootste verschil 19 procent. In 12 van de 34 gevallen deed Pritle het minder goed met 3,16 procent als grootste verschil. Zie appendix 1 voor alle rendementen en uitleg.

Vijf verklaringen waarom Pritle de meerderheid van haar concurrenten heeft verslagen

Over het jaar 2016 presteerden de Pritle portefeuilles gemiddeld beter dan de vermogensbeheer portefeuilles van 22 van de 34 concurrenten. Het goede rendement kent vijf verklaringen. Deze zijn:

  • Pritle’s systematische beleggingsmethode waarbij emotie geen rol speelt is een belangrijk fundament van het beleid bij Pritle;
  • lage kosten van de onderliggende indexfondsen;
  • lage servicekosten;
  • spreiding van de beleggingsportefeuille over aandelen, obligaties, onroerend goed, grondstoffen en een geldmarktfonds;
  • goede strategische regio- en sectorverdeling zorgen voor stabielere rendementen.

In 2016 werden de hoogste rendementen behaald binnen de categorieën grondstoffen, aandelen opkomende markten en aandelen Noord-Amerika. Grondstoffen en aandelen opkomende markten profiteerden van hogere economische groeiverwachtingen wereldwijd. Noord-Amerikaanse aandelen kregen vleugels nadat Donald J. Trump de verkiezingen in de Verenigde Staten had gewonnen. In de dagen na de verkiezingen onthulde Trump een deel van zijn plannen omtrent belastingverlagingen en extra overheidsuitgaven. Beleggers reageerden daarop door hogere economische groei, hogere bedrijfswinsten en een hogere inflatieverwachting in te prijzen. Dit resulteerde in stijgende Amerikaanse aandelen maar dalende obligatiekoersen. Europese aandelen bleven achter bij de andere regio’s in de wereld, mede ingegeven door de Brexit perikelen en een wat minder goede gang van zaken bij financiële instellingen die last hebben van de lage rente. Dit onderstreept dat het belangrijk is om een goed gespreide beleggingsportefeuille te hebben. Thomas Bunnik, Pritle CEO en oprichter: “Wij zijn erg tevreden met de goede rendementen over 2016. Dat is goed nieuws voor onze klanten.”

Een verklaring waarom Pritle het minder goed heeft gedaan dan een aantal concurrenten is de looptijd van de obligatieportefeuille die bij Pritle korter is dan bij een aantal concurrerende vermogensbeheerders. Hoe korter deze looptijd is, des te kleiner zal de waardeverandering van de obligatieportefeuille zijn bij een stijging of daling van de rente. In 2016 is de rente flink gedaald in de eurozone. Hier profiteerden portefeuilles met langlopende obligaties meer van. Als de rente stijgt, dalen de koersen van obligaties. Om het risico op verliezen door een mogelijke rentestijging te beperken, heeft Pritle eind vorig jaar de looptijd van haar obligatieportefeuille verkort.

Vermogensbeheerder & Profiel % Risicovolle activa* 2016 Derde partij 2016 Pritle Pritle vs 3e partij
Alex Defensief 50,0% 1,00% 5,53% 4,53%
Alex Behoedzaam 90,0% -3,00% 9,02% 12,02%
Alex Offensief 90,0% 4,00% 9,02% 5,02%
Alex Speculatief 90,0% -10,00% 9,02% 19,02%
Alex Zeer Speculatief 90,0% -4,00% 9,02% 13,02%
EVI Inkomensgericht 22,77% 3,67% 3,20% -0,47%
EVI Defensief 43,89% 3,43% 5,04% 1,61%
EVI Neutraal 59,76% 3,73% 6,40% 2,67%
EVI Groeigericht 75,02% 4,35% 7,66% 3,31%
EVI Offensief 88,98% 2,85% 8,92% 6,07%
I-beleggen Beheer Blauw 20,0% 2,92% 2,91% -0,01%
I-beleggen Beheer Groen 40,0% 4,38% 4,65% 0,27%
I-beleggen Beheer Geel 55,0% 5,86% 5,92% 0,06%
I-beleggen Beheer Oranje 75,0% 7,12% 7,66% 0,54%
I-beleggen Beheer Rood 90,0% 8,21% 9,02% 0,81%
ING Bank Actueel Zeer Defensief 10,0% 4,50% 1,34% -3,16%
ING Bank Actueel Defensief 30,0% 5,40% 3,78% -1,62%
ING Bank Actueel Neutraal 50,0% 6,10% 5,53% -0,57%
ING Bank Actueel Offensief 70,0% 6,70% 7,27% 0,57%
ING Bank Actueel Zeer Offensief 90,0% 7,20% 9,02% 1,82%
ING Bank Duurzaam Neutraal 50,0% 4,52% 5,53% 1,01%
ING Bank Index Neutraal 50,0% 7,52% 5,53% -1,99%
ING Bank Inkomen Neutraal 50,0% 3,62% 5,53% 1,91%
OXBY Laag 50,0% 5,10% 5,53% 0,43%
OXBY Midden 75,0% 7,40% 7,66% 0,26%
OXBY Hoog 90,0% 9,60% 9,02% -0,58%
Rabobank Actief Defensief 30,0% 4,02% 3,78% -0,24%
Rabobank Actief Neutraal 50,0% 5,12% 5,53% 0,41%
Rabobank Actief Offensief 70,0% 6,02% 7,27% 1,25%
Rabobank Actief Zeer Offensief 90,0% 6,92% 9,02% 2,10%
Rabobank Basis Defensief 30,0% 4,75% 3,78% -0,97%
Rabobank Basis Neutraal 50,0% 6,55% 5,53% -1,02%
Rabobank Basis Offensief 70,0% 8,15% 7,27% -0,88%
Rabobank Basis Zeer Offensief 90,0% 9,15% 9,02% -0,13%
Gemiddelde 4,50% 6,47% 1,97%

Toelichting bovenstaande tabel

In de bovenstaande tabel is per vermogensbeheerder gekeken welke profielen er worden aangeboden. Per profiel is opgezocht wat de strategische weging naar risicovolle vermogenscategorieën is. Deze weging is gebruikt om voor de rendementsvergelijking een Pritle portefeuille met hetzelfde risiconiveau te bepalen. Het rendement over 2016 is van 1 januari tot en met 31 december 2016. Alle rendementen die in de tabel staan zijn netto rendementen in euro’s. De netto rendementen van EVI, Alex, ING Bank Actueel, I-beleggen en OXBY zijn rechtstreeks van de website gehaald. De rendementen van de Rabobank en ING Bank Inkomen, Duurzaam en Index zijn bruto rendementen waar de kosten, zoals vermeld op de desbetreffende websites, vanaf zijn gehaald. Bij de Rabobank is de aanname gemaakt dat de klant een gemiddeld belegd vermogen van EUR 10.000 heeft. Bij de ING Bank is de aanname gemaakt dat het belegde vermogen kleiner is dan EUR 500.000.

Rendement van Pritle versus profielfondsen

Pritle is een online vermogensbeheerder. Voor een zuivere vergelijking kunnen wij onszelf alleen vergelijken met andere vermogensbeheerders. Pritle heeft haar rendementen over 2016 echter ook vergeleken met de 22 grootste vrij verhandelbare profielfondsen van de grote banken en vermogensbeheerders in Nederland.

Wat bleek? Pritle deed het in 12 gevallen beter dan de concurrenten met als grootste verschil 4,38 procent. In 10 van de 22 gevallen deed Pritle het minder goed met 2,74 procent als grootste verschil. Zie de toelichting onder de tabel voor meer informatie over hoe deze vergelijking tot stand komt.

Vermogensbeheerder & Profiel % Risicovolle activa* 2016 Derde partij 2016 Pritle Pritle vs 3e partij
ABN AMRO Profielfonds 2 20,0% 2,14% 2,91% 0,76%
ABN AMRO Profielfonds 3 40,0% 3,80% 4,65% 0,85%
ABN AMRO Profielfonds 4 60,0% 5,13% 6,40% 1,27%
ABN AMRO Profielfonds 5 80,0% 6,36% 8,15% 1,79%
Blackrock-Global allocation 60,0% 6,86% 6,40% -0,46%
Blackrock-Flexibel Multi asset 50,0% 1,15% 5,53% 4,38%
KEMPEN Profielfonds 2 36,0% 3,36% 4,36% 1,00%
KEMPEN Profielfonds 3 52,0% 3,66% 5,72% 2,06%
KEMPEN Profielfonds 4 69,0% 4,16% 7,18% 3,02%
KEMPEN Profielfonds 5 89,0% 4,76% 8,92% 4,16%
NN DYNAMIC MIX FUND I 10,0% 4,09% 1,34% -2,74%
NN DYNAMIC MIX FUND II 30,0% 5,42% 3,78% -1,64%
NN DYNAMIC MIX FUND III 50,0% 7,08% 5,53% -1,56%
NN DYNAMIC MIX FUND IV 70,0% 8,10% 7,27% -0,83%
NN DYNAMIC MIX FUND V 90,0% 8,87% 9,02% 0,15%
ROBECO ONE DEFENSIEF 22,5% 4,17% 3,20% -0,97%
ROBECO ONE NEUTRAAL 47,5% 5,59% 5,33% -0,25%
ROBECO ONE OFFENSIEF 72,5% 6,70% 7,47% 0,77%
SNS Profielfonds Blauw 8,0% 1,36% 1,07% -0,28%
SNS Profielfonds Geel 20,0% 3,40% 2,91% -0,49%
SNS Profielfonds Oranje 45,0% 5,60% 5,14% -0,46%
SNS Profielfonds Rood 75,0% 7,49% 7,66% 0,18%
GEMIDDELD 4,97% 5,45% 0,49%

Toelichting bovenstaande tabel

De fondsen gebruikt voor de vergelijking sluiten aan op het risiconiveau van Pritle portefeuilles. Pritle belegt nooit volledig in aandelen omdat wij het risicogewogen rendement van uw beleggingsportefeuille willen maximaliseren. Daarom worden fondsen die volledig in aandelen beleggen niet meegenomen in deze vergelijking. Per profielfonds is de strategische weging naar risicovolle vermogenscategorieën als basis gebruikt ter vergelijking met een Pritle beleggingsportefeuille met hetzelfde risiconiveau. Het rendement over 2016 is van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Over alle maanden zijn servicefees ingehouden. Voor de profielfondsen van ABN AMRO, Robeco en SNS wordt verondersteld dat deze worden gekocht en aangehouden bij de desbetreffende instelling. Voor de berekening van service fees en transactiekosten voor de profielfondsen van Blackrock, Nationale Nederlanden en Kempen is een gemiddelde uitgerekend wat er betaald dient te worden bij de 5 grootste brokers. Dit zijn ABN AMRO, ING Bank, Rabobank, Binck en DeGiro. De gemiddelde service fee per kwartaal komt uit op 0,08%. De gemiddelde transactiefee komt uit op 0,12%. Bij deze berekeningen is uitgegaan van het eenmalig aankopen van een profielfonds op 1 januari 2016 van EUR 10.000. In bovenstaande vergelijking is gebruik gemaakt van slotkoersen van fondsen die gedownload zijn bij dataprovider Bloomberg over de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Wij geven met bovenstaande vergelijking een zo getrouw mogelijk beeld, maar zijn voor de informatie die wij hebben gebruikt afhankelijk van externe bronnen.

Pritle gebruikt cookies voor het analyseren van website bezoeken, het delen van informatie en het verbeteren van website content om u beter van informatie te kunnen voorzien. Met het gebruik van de Pritle website gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie kijk op Cookie & Privacy Policy.