Cookie & Privacybeleid

In dit Cookie & Privacybeleid wordt met “wij”, “ons” en “onze” verwezen naar Pritle N.V. en met “u” en “uw” naar elke persoon die deze website raadpleegt en gebruikt. Er zijn aanvullende regels van toepassing wanneer u naast gebruiker van de website ook Klant bent met toegang tot de Klantomgeving van de Website, gebruikmakend van een geautoriseerd wachtwoord en toegangscode.

Indien u een gebruiker bent en tevens klant van Pritle (hierna ‘klant‘) en u bent van mening dat wij informatie over u hebben die onjuist of onvolledig is, vragen wij u zo snel mogelijk schriftelijk of per e-mail (support.nl@pritle.com ) contact met ons op te nemen. Pritle is gerechtigd deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

Pirtle respecteert en beschermt uw privacy. Pirtle verzamelt en beheert informatie over u en uw online toegang via verschillende apparaten om technische redenen en zoals vereist voor het leveren van onze diensten in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe we alle informatie gebruiken en beschermen die u ons verstrekt wanneer u deze website en aanverwante Pritle websites (“Website”) gebruikt.

In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, heeft Pritle de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag. In het rapport staat het soort gegevens dat Pritle verwerkt, het doel van de gegevens en de partijen waarmee deze gegevens kunnen worden gedeeld.

Dit beleid is van tijd tot tijd aan verandering onderhevig als nieuwe regelgevende ontwikkelingen daartoe aanleiding geven te doen. Pritle pleit ervoor dat de gebruikers en / of klanten regelmatig deze pagina raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Dit Cookie & Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2016.

1. Cookie Policy

Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat uw browser wordt herkend door de webserver van Pritle. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij technische en navigatie-informatie verzamelen, zoals het type apparaat, het type browser, IP-adres, bezochte pagina’s, en de gemiddelde tijd besteed aan onze website.

Wij gebruiken deze informatie voor verschillende doeleinden, zoals het handhaven van de veiligheid van uw online sessie, het faciliteren van de site navigatie, het verbeteren van het design en de functionaliteit, en het personaliseren van uw ervaring op onze website. Bovendien, passen we dit beleid toe in praktijk wanneer u online bent.

We maken gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om de werking van onze website te ondersteunen. Onze cookies helpen ons aan informatie over bezoekers of Gebruikers van de Website, met inbegrip van de datum en tijd van de bezoeken, bekeken pagina’s, de hoeveelheid tijd besteed aan onze pagina’s of algemene informatie over het apparaat dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Onze cookies worden ook gebruikt voor veiligheidsdoeleinden en om uw ervaring, zoals het personaliseren van uw scherm lay-out.

Waarom heeft Pritle cookies op haar website?
Webpagina’s hebben geen geheugen. Een gebruiker die surft van pagina naar pagina binnen de Pritle website wordt elke keer gezien als een nieuwe bezoeker die toegang tot de webserver krijgt. Cookies stellen Pritle in staat uw browser te herkennen.

Het is belangrijk de verschillen tussen de 4 soorten cookies op te merken.

Functie:
i. Een technische cookie is nodig om Pritle’s Website en enkele van haar kenmerken en functies te bedienen. Het is inclusief toegang tot beschermde of beveiligde gebieden van Pritle’s website, met behulp van Authentication Codes. Zonder dit type cookie kunnen sommige login, betaling en afdracht functies niet goed functioneren.

ii. Een analyse-cookie verzamelt informatie over hoe een gebruiker toegang krijgt tot de Pritle website. Bijvoorbeeld welke pagina’s het meest bezocht worden en waar de fouten ontstaan. Het doel van dit soort cookie’s is om Pritle te voorzien van inzicht in hoe de website werkt en dus ook hoe we de gebruikerservaring van de website kunnen verbeteren. Dit type cookie draagt bij aan de verdere verbetering van Pritle’s online diensten.

iii. Een functioneel cookie onthoudt de keuzes van de gebruiker van de Website. Het gaat om keuzes over bijvoorbeeld de gewenste gebruikersnaam, taal of land. Het aanbrengen van een functionele cookie, zorgt ervoor dat eerder gemaakte keuzes van de gebruiker worden opgeslagen en zo bijdraagt aan het gebruikersgemak van de gebruiker.

iv. Een reclame-cookie wordt gebruikt voor advertenties of het meten van de effectiviteit van advertenties gericht op website bezoeken. We adverteren op een aantal pagina’s binnen onze website en als we dat doen, kunnen we informatie over uw accounts gebruiken om advertenties van onze service op maat aan te bieden die voor u van belang kan zijn.

Pritle kan ook gebruik maken van externe dienstverleners om te helpen bij het bepalen welke van onze producten en diensten voor u van belang kunnen zijn. Reclame cookie’s en web beacons worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw activiteiten op onze website. Met deze informatie analyseren we de bezochte pagina’s op de websites, zoekmachine verwijzingen, zoekpatronen binnen de website, en de reacties op advertenties en promoties op de pagina’s waar we adverteren . Dergelijke dienstverleners mogen alleen deze informatie verzamelen en gebruiken voor Pritle’s doeleinden en niet voor doeleinden van de externe partij.

Dergelijke advertenties staan bekend als “interesses gebaseerde advertenties.” U kunt zich afmelden voor het ontvangen van op interesses gebaseerde advertenties van online advertising bedrijven door te klikken op het icoon AdChoices (die op onze interesses gebaseerde advertenties verschijnt) en naar aanleiding van de opt-out-instructies.

Duur:
Een sessie-cookie wordt geïnstalleerd op de computer van de gebruiker en verzamelt gegevens totdat de gebruiker daadwerkelijk in staat is om toegang te krijgen en de website te bekijken. Wanneer u uw browser afsluit, wordt het cookie verwijderd. Een aanhoudende of permanente cookie wordt geïnstalleerd voor een bepaalde tijd op de computer van de gebruiker.

Wat is een Web beacon?
Een web beacon is een elektronische afbeelding in de code van de webpagina. Web beacons presteren bijna als cookies en worden gebruikt om het verkeer patronen van gebruikers te volgen van de ene pagina naar de andere met het oog op de doorstroming van het verkeer op de website te optimaliseren.

Wat kan ik doen als ik niet wil cookies toestaan?
U kunt cookies weigeren of verwijderen. De meeste browsers en mobiele apparaten hebben hun eigen instellingen* om cookies te beheren. Als u een cookie op onze website weigert, of als u cookies verwijdert, kunt u enige overlast in uw toegang tot, of het gebruik van onze website ervaren. U bent bijvoorbeeld niet in staat om in te loggen en toegang te krijgen tot uw account, of zijn we niet in staat u, uw apparaat, of uw voorkeuren te herkennen.

{* Als u elke vorm van reclame cookies niet wilt ontvangen, Activeer dan de ‘Niet volgen’ functionaliteit in uw browser. Ga naar de “Help” functie van uw browser en vindt daar de exacte locatie van de functie.}

Voor verdere informatie met betrekking tot het ontvangen van cookies van bedrijven die recalme maken, bezoek www.youronlinechoices.eu.

Pritle is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in deze Cookie en Privacy Policy. Pritle streeft er voortdurend naar ervoor te zorgen dat onze diensten transparant en betrouwbaar zijn. Pritle is voorzichtig met de gegevens die zij verwerkt en zorgt ervoor dat het voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Naast het definiëren van het gebruik van cookies, bepaalt dit beleid ook de gegevens categorieën, de bewaartermijnen en hoe u uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kunt uitoefenen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle gegevens, cijfers, informatie, afbeeldingen, foto’s en gegevens die op de Website ter beschikking worden gesteld en ook elektronisch verzonden gegevens tussen gebruikers, klanten en Pritle.

2. Gebruik van informatie

• Ingevolge de Algemene voorwaarden van de website van Pritle wordt u een gebruiker als u op de website komt. Pritle stemt ermee in uw niet-openbare informatie strikt vertrouwelijk te behandelen, zoals wettelijk vereist is of door regelgevende instanties verlangd wordt of in overeenstemming is met de Algemene voorwaarden van de website en dit privacybeleid.
• Het is mogelijk dat Pritle u om persoonlijke informatie vraagt, zoals, maar niet beperkt tot, uw volledige naam, contactinformatie, geboortedatum, nationaliteit, fiscale woonplaats, risicoprofiel, beleggingsdoelstellingen, geschatte eigen vermogen, overige financiële informatie en eventuele overige informatie die op grond van de regelgeving bekend moet worden gemaakt. Wij hebben die informatie nodig om onze diensten te kunnen leveren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften en/of toezichthouders.
• Om zijn producten en diensten via de website te kunnen leveren, slaat Pritle gegevens gerelateerd aan u op, bewerkt en bewaart ze. U kunt ervoor kiezen deze informatie niet aan ons te verstrekken, maar dan kunt u geen klant worden. Het is mogelijk dat wij al dan niet openbare persoonlijke informatie over u uit andere bronnen halen.
• Als u nog geen klant bent, zal Pirtle alleen gegevens van gebruikers opslaan voor de duur van één jaar. Pirtle zal de gegevens van klanten voor de duur van de relatie en nog eens 5 jaar na datum van beëindiging van het account of het einde van de relatie bewaren, zoals vereist door de van toepassing zijnde regelgeving.
• U heeft het recht om uw gegevens in te zien en, indien nodig, het te veranderen. Gegevens van de klant verkregen wordt over het algemeen zichtbaar gemaakt op het persoonlijke dashboard van de klant. Als de klant andere informatie wenst dan beschikbaar wordt gesteld op het dashboard, kan de klant een schriftelijk verzoek indienen door een e-mail te sturen naar support.nl@pritle.com.
Zonder dat Pritle hiermee beperkingen oplegt aan het gebruik van deze gegevens, geeft Pritle hier een overzicht van de basis en het gebruik van de informatie van de Gebruiker en Klant:
• Het onderhouden en bijhouden van de Pritle rekening van de klant, met inbegrip van het uitvoeren van orders en het verwerken van transacties.
• Het ontwikkelen, verbeteren, bevorderen en aanbieden van onze producten en diensten en de website.
• Het periodiek versturen van gevraagde portefeuillerapportages over de beleggingsactiviteiten voor uw Pritle rekening, het berekenen van de prestaties van uw portefeuille en/of andere soortelijke door u gevraagde relevante informatie.
• Het periodiek versturen van gevraagde waarschuwingen, reclamemateriaal en relevant nieuws over nieuwe producten, diensten, speciale aanbiedingen of andere informatie die u naar ons idee nuttig en interessant zou kunnen vinden, met gebruikmaking van het e-mailadres, het postadres en/of de telefoonnummers die u hebt verstrekt.
• Marktonderzoeksdoelen, waarvoor wij u kunnen benaderen per e-mail, telefoon of post. Wij kunnen die informatie gebruiken om de website aan te passen aan uw interesses.
• Interne administratie- en auditdoeleinden en nakoming van de eisen in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Met uitzondering van de hieronder genoemde partijen delen wij geen persoonlijke informatie over gebruikers of klanten met derden voor de marketing van hun producten en diensten. Wij kunnen wel persoonlijke informatie delen met de volgende bedrijven of organisaties:

a) Niet-gelieerde dienstverleners (bijvoorbeeld drukkerijen en mailingbedrijven, aangewezen effectenmakelaars, clearinginstituten, marketingdienstverleners en andere bedrijven) die in opdracht van ons diensten kunnen leveren.
b) De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, overheidsinstellingen, andere toezichthoudende instanties, handhavingsfunctionarissen (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden, het melden van verdachte transacties of ingevolge een rechterlijk bevel).
c) Andere organisaties met uw toestemming of die van uw gemachtigde vertegenwoordiger (bijvoorbeeld in het kader van een klachtenafhandelingsprocedure of indien u ons opgeeft als financiële referentie voor een kredietaanvraag bij een andere instelling), of voor zover wettelijk toegestaan of vereist (bijvoorbeeld voor fraudepreventie).
d) Onze dienstverleners, die verplicht zijn de persoonlijke informatie die wij met hen delen geheim te houden en uitsluitend te gebruiken voor de verlening van de door ons genoemde diensten.
e) Afhankelijk van de aard van uw relatie met ons kunnen wij informatie met andere derden delen; indien u zaken met ons doet via uw adviseurs of vertegenwoordigers, kunnen wij informatie die wij verkrijgen met die adviseurs of met andere door hen gemachtigde personen uitwisselen.

3. Veiligheid

De privacy van gegevens en de online veiligheid van onze website en informatiestroom zijn even cruciaal als in de rest van onze bedrijfsactiviteiten. We maken onder meer gebruik van firewalls, coderingstechnieken, wachtwoorden en authenticatieprocedures om de veiligheid van uw online sessies te waarborgen en rekeningen, informatie en systemen te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Als u contact met ons hebt via online kanalen (bijvoorbeeld de website of mobiele apps) die ons eigendom zijn en door ons beheerd worden, beheren wij uw persoonlijke informatie conform alle hiervoor beschreven praktijken en beveiligingsmaatregelen.
Wij doen er alles aan ervoor te zorgen dat de door u verstrekte informatie veilig is. Om ongeoorloofde toegang of bekendmaking te voorkomen, maken we gebruik van passende fysieke, elektronische en procedurele beveiligingen, die we regelmatig beoordelen en aanpassen aan veranderende eisen en nieuwe ontwikkelingen in de technologie. Bovendien zijn de onderstaande beleidslijnen en praktijken van toepassing als u online bent.

4. Het delen van informatie en links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere, gerelateerde websites. Als u onze website via deze links verlaat, dient u zich ervan bewust te zijn dat wij geen controle hebben over die andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de bescherming en privacy van informatie die u bij een bezoek aan die websites verstrekt en die websites vallen niet onder dit privacybeleid. U dient voorzichtigheid te betrachten en het privacybeleid van de betreffende websites te lezen.
Verder begrijpt u en stemt u ermee in dat persoonlijke informatie die u verstrekt op websites van derden door andere gebruikers gebruikt en vermenigvuldigd kan worden. Wij hebben geen controle over het gebruik door andere gebruikers van de informatie die u vrijwillig geeft met het oog op dit doel of aan het publiek in het algemeen.

5. Controle over uw persoonlijke informatie

In verband met de persoonlijke informatie die u op onze website hebt verstrekt, kunt u ervoor kiezen de verzameling of het gebruik van deze persoonlijke informatie op de volgende manieren te beperken:

• Als u wordt gevraagd een formulier op de website in te vullen, kunt u een vakje aanvinken om aan te geven dat u niet wilt dat de informatie wordt gebruikt voor direct marketing.
• Indien u voorheen hebt ingestemd met het gebruik van uw persoonlijke informatie voor direct marketing, kunt u uw keuze altijd wijzigen door ons te schrijven of te e-mailen naar support.nl@pritle.com.

Wij zullen uw verzoek dan verwerken in ons afmeldingsregister. Zodra uw naam in dit register is opgenomen, zullen wij zonder uw toestemming geen telemarketing uitvoeren of ongevraagde telefoontjes plegen om producten en diensten te verkopen of distribueren, of deze laten uitvoeren of plegen door de door ons aangewezen derden. Overigens kunnen wij uw persoonlijke informatie gebruiken om u per e-mail reclame te sturen over derden wanneer wij van mening zijn dat u die interessant kunt vinden.

U kunt kopieën opvragen van de persoonlijke informatie die wij over u hebben, die wij zullen verstrekken na betaling van een vergoeding om de kosten van het produceren en verstrekken van die informatie te dekken. Wilt u een kopie van de informatie die wij over u hebben, mail dan naar support.nl@pritle.com.

Denkt u dat wij informatie over u bezitten die onjuist of onvolledig is, brengt u ons dan zo snel mogelijk per e-mail naar bovengenoemd adres op de hoogte van de vergissing en de juiste en relevante informatie. Verder stemt u ermee in eventuele documentatie te verstrekken ter onderbouwing van uw kennisgeving. Indien informatie onjuist blijkt te zijn, zullen wij onze administratie meteen aanpassen.

Personen onder de 18 jaar mogen klant worden van Pritle wanneer de ouder of voogd zich aanmeldt als de wettelijke vertegenwoordiger van de Pritle rekening. Indien een ouder of voogd ontdekt dat zijn of haar kind onder de 18 jaar ons persoonlijk identificeerbare informatie heeft verstrekt zonder toestemming van de ouder of voogd, dient hij of zij contact met ons op te nemen via support.nl@pritle.com. Wanneer wij ontdekken dat een kind onder de 18 jaar ons zonder toestemming van zijn of haar ouder of voogd persoonlijk identificeerbare informatie heeft verstrekt, zullen wij maatregelen treffen om de rekening op te heffen en/of zullen wij die informatie retourneren en/of uit onze administratie verwijderen, tenzij de ouder of voogd Pritle alsnog voorziet van een expliciete goedkeuring en bevestigd de wettelijke vertegenwoordiger te zijn van het betreffende kind.

Wij bieden faciliteiten op social media-platforms voor online uitwisseling en samenwerking door gebruikers en klanten die zich daar geregistreerd hebben. Het is mogelijk dat wij informatie verzamelen die u verstrekt in uw contact met ons via social media, zoals foto’s of meningen die u deelt via Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Alle content die u plaatst, zoals foto’s, informatie, meningen, of persoonlijke informatie die u beschikbaar stelt aan andere deelnemers op deze sociale platforms, valt ook onder de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van die platforms. Wij raden u aan die door te lezen om meer inzicht te verwerven in uw rechten en verplichtingen ten aanzien van die content, omdat wij geen controle hebben over of verantwoordelijk zijn voor de veiligheid en het gebruik van die gegevens en informatie.

Met onze mobiele applicaties (“Apps”) hebt u via draadloze of mobiele apparaten toegang tot uw rekeningen, nieuws en onderzoek. Ons privacybeleid is van toepassing op persoonlijke of andere informatie die wij via deze Apps verkrijgen.

Pritle gebruikt cookies voor het analyseren van website bezoeken, het delen van informatie en het verbeteren van website content om u beter van informatie te kunnen voorzien. Met het gebruik van de Pritle website gaat u hiermee akkoord. Voor meer informatie kijk op Cookie & Privacy Policy.